Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

JärjestyksenILO Ammattijärjestäjä Leena Aalto

Vesiheinänkatu 3 A 4, 20780 Kaarina

Puhelin 040-537 2149

info@järjestyksenilo.fi

Y-tunnus 1903920-4

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Leena Aalto

Puhelin 040-537 2149

Sähköposti info@järjestyksenilo.fi

3. Rekisterin nimi

JärjestyksenILO n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen asiakassuhteen hoitamiseksi, asiakkaan toimeksiannon kirjaamiseksi. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä markkinointiin. Tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi ja osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään

7. Tietojen säilytys

Tietoja asiakkaasta säilytetään vain sen ajan, kun se kirjallisesti sovitun työprojektin kannalta on tarpeellista. Laskutetut tiedot säilyvät kirjanpidon edellyttämät 10 vuotta kirjanpitoaineiston yhteydessä

8. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään rekisterinpitäjän tiloissa lukkojen takana.

Sähköinen aineisto on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita käyttää ammattijärjestäjä Leena Aalto.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa tarkistamista. Pyyntö tulee esittää ammattijärjestäjä Leena Aallolle. Yhteystiedot löytyvät kohdasta ”Rekisterinpitäjä”

12. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevien virheellistentietojen korjaamista rekisterinpitäjältä. Pyyntö tulee esittää ammattijärjestäjä Leena Aallolle. Yhteystiedot kohdasta ”Rekisterinpitäjä”